Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Forenklet sorteringsguide for avfallssekk

Dersom du har store avfallsmengder, kan det lønne seg å sortere disse i egen sekk.

AvfallstyperSkal ikke inneholdeHva skjer med avfallet?

Betong med armeringsjern

Armert betong som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

Skal ikke inneholde

Stein, Grus, Jord, Forurenset betong, Organisk materiale, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Knust betong gjenbrukes som fyllmasse. Armeringen gjenvinnes som metall.

Betong uten armeringsjern

Betong uten armering som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall

Skal ikke inneholde

Stein, Grus, Jord, Forurenset betong, Betong med armering, Organisk materiale, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Gjenbrukes som fyllmasse.

Gips

Gipsplater med eller uten overflatebehandling.

Skal ikke inneholde

Gips belagt med fliser, Vått gipsavfall, Andre bygningsmaterialer, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Benyttes som råstoff i produksjon av nye gipsplater.

Rent trevirke

Byggematerialer, emballasje, paller o.l. uten overflatebehandling.

Skal ikke inneholde

Impregnert treverk (CCA, Cu eller kreosot), Overflatebehandlet treverk (maling, lakk, beis, o.l.), Limtre, Sponplater/huntonittplater, MDF-plater, Greiner, kvister og trestammer, Gips, Takpapp, Tapet, Papp og papir, Plast, Siporex, Asfalterte plater, Gjenstander av metall, stein, o.l. som kan ødelegge utstyr

Hva skjer med avfallet?

Benyttes til biobrensel eller komposteres.

Rene masser

Betong, stein, jord og pukk fra byggeplasser.

Skal ikke inneholde

Forurensede masser, Organisk materiale, Annet avfall som gips, plast, o.l.

Hva skjer med avfallet?

Gjenbrukes til overfyllingsmasse eller konstruksjonsmateriale til utfylling.

Park- og hageavfall

Løv, kvist, røtter, trestammer, gress, planter, torv, og lignende.

Skal ikke inneholde

Jord, stein og grus, Trestammer over 15 cm i diameter, Treverk, Betong, Hagemøbler, Gjenstander av metall, stein, og lignende som kan ødelegge utstyr

Hva skjer med avfallet?

Kvernes og komposteres til jord eller benyttes til produksjon av biobrensel.

Blandet næringsavfall

Usortert avfall eller avfall som ikke kan sorteres.

Skal ikke inneholde

Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, o.l.), Isolasjon, Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), Dekk, Matavfall, Flytende avfall, Rene masser (jord, stein, tegl, fyllmasse eller betong), Forurensede masser, Gips

Hva skjer med avfallet?

Noe materialgjenvinnes (15%), det meste energigjenvinnes (75%) og resten deponeres.

Behandlet trevirke

Blandet trevirke som ikke inneholder farlig avfall.

Skal ikke inneholde

Impregnert trevirke med CCA, Cu eller kreosot, Rent trevirke, Greiner, kvister og trestammer, Gips, MDF-plater, Siporex, Asfalterte plater, Vinduskarmer fra isolerglassruter, Brannhemmende plater, Huntonittplater, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Kvernes til flis som benyttes til biobrensel (energigjenvinnes).

arrow_back Tilbake til Sorteringsguider