Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
languagenoplen

Sortering av EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) omfatter alle produkter som går på strøm eller batteri.

AvfallstyperSkal ikke inneholdeHva skjer med avfallet?

EE-avfall

Alle produkter som går på strøm eller batteri.

Skal ikke inneholde

Emballasje, Farlig avfall som ikke er EE-avfall, Batterier, Tonerkassetter og blekkpatroner, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Destruksjon, energigjenvinning eller materialgjenvinning.

Kabler og ledninger

Alle typer ledninger og kabler.

Skal ikke inneholde

Emballasje, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Metallet gjenvinnes som råvarer i nye produkter. Plast m.m. energigjenvinnes.

Små husholdningsapparater

Små husholdningsapparater som går på strøm eller batteri.

Skal ikke inneholde

Emballasje, Batterier, Lyskilder, Andre typer EE-avfall, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Stål, metaller og kabler gjenvinnes til råvarer. Plast m.m. gjenvinnes som energi.

Store husholdningsapparater

Store elektriske husholdningsapparater og maskiner.

Skal ikke inneholde

Emballasje, Andre typer EE-avfall, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Komponenter som inneholder farlig avfall blir sanert. Metallet blir gjenvunnet.

Lysstoffrør og sparepærer

Lysstoffrør, sparepærer, kvikksølvlamper.

Skal ikke inneholde

Emballasje, Armaturer, Andre lyskilder som f.eks. glødelamper, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Metall og glass gjenvinnes til råvarer, mens kvikksølvet deponeres.

arrow_back Tilbake til Sorteringsguider