Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Næringsavfall

Næringsavfall omfatter avfall fra butikker, hoteller, kontorer, institusjoner, barnehager osv. Næringsavfall kan inneholde farlig avfall som må sorteres ut og håndteres for seg.

AvfallstyperSkal ikke inneholdeHva skjer med avfallet?

Blandede metaller

Alle typer metall som ikke er metallemballasje, både magnetisk og umagnetisk.

Skal ikke inneholde

Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Smeltes om og blir til nye metallprodukter.

Blandet glass- og metallemballasje

Alle typer glass og metallemballasje

Skal ikke inneholde

Keramikk, Porselen, Ildfaste former og glass, Speil, Produktrester og annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Materialgjenvinnes til nye glassprodukter eller som råvare i Glava isolasjon.

Blandet næringsavfall

Usortert avfall eller avfall som ikke kan sorteres.

Skal ikke inneholde

Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke, o.l.), Isolasjon, Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), Dekk, Matavfall, Flytende avfall, Rene masser (jord, stein, tegl, fyllmasse eller betong), Forurensede masser, Gips

Hva skjer med avfallet?

Noe materialgjenvinnes (15%), det meste energigjenvinnes (75%) og resten deponeres.

Brunt papir

Omslagspapir, papp og pappemballasje.

Skal ikke inneholde

Laminater og produkter som inneholder plast, Emballasjekartong som er brukt til å emballere frokostblandinger, egg, pizza, sko, o.l., Aviser, tidsskrifter, ukeblader og reklame, Brevpapir, konvolutter, kopipapir, datalister, Drikkekartong, Eggkartong, Våt papp, kartong eller papir, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Sendes til papirfabrikk. Brukes som råstoff til nytt papir og bølgepapp.

Folieplast, annen

Presenninger og annen farget folie som ikke er emballasje.

Skal ikke inneholde

Hardplast, Stroppebånd, EPS/isopor, Barrierefilm, Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater, Produktrester og annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Gjenvinnes til nye plastprodukter som bæreposer, leketøy, beholdere, m.m.

Folieplast, emballasje

Myk plastfolie (PE-LD).

Skal ikke inneholde

Hardplast, Stroppebånd, EPS, isopor, PP-folie (uelastisk folieplast), Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater, Barrierefilm, Produktrester og annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Gjenvinnes til nye plastprodukter.

Hardplast

Er som regel laget av fire typer plast: HDPE, PP, PS eller PET.

Skal ikke inneholde

Folieplast, EPS, isopor, Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater, Myk plast, Kompositter, Oljekanner

Hva skjer med avfallet?

Gjenvinnes til ny plast.

Kontorpapir

Brevpapir, konvolutter, kopipapir og datalister.

Skal ikke inneholde

Laminater og produkter som inneholder plast, Sølete/fettete papir, Papir sammensatt med for eksempel plastrygg, metallrygg eller omslag, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Sendes til papirfabrikk. Benyttes som råstoff til produksjon av nytt papir.

Våtorganisk avfall

Kjøkken- og matavfall fra stor- og småhusholdninger, restauranter, etc.

Skal ikke inneholde

Emballasje (plast, glass, metall), Bestikk & annet metall, Blomster og hageavfall, Treverk, Jord, sand og grus, Tekstiler, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Biogassproduksjon, kompostering eller energigjenvinning (forbrenning).

Sekker, PP

Tomme storsekker av Polypropylene (PP) fra landbruk, industri og fiskeri.

Skal ikke inneholde

Produktrester, Presenninger, hardplast eller andre plasttyper, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Gjenvinnes til ny PP-plast, beholdere, m.m.

Sikkerhetsmakulering

Makulering av dokumenter, disketter, CD-er, DVD-er og lignende.

Skal ikke inneholde

Trykksaker (aviser og blader), Papp og kartong, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Papir leveres som råstoff til ny papirproduksjon. Lagringsmedier energigjenvinnes.

Olje- og fettavfall

Skal ikke inneholde

Spillolje, Drivstoff og fyringsolje, Oljefilter, Bremse- og frostvæske, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Behandlet trevirke

Blandet trevirke som ikke inneholder farlig avfall.

Skal ikke inneholde

Impregnert trevirke med CCA, Cu eller kreosot, Rent trevirke, Greiner, kvister og trestammer, Gips, MDF-plater, Siporex, Asfalterte plater, Vinduskarmer fra isolerglassruter, Brannhemmende plater, Huntonittplater, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Kvernes til flis som benyttes til biobrensel (energigjenvinnes).

Rent trevirke

Byggematerialer, emballasje, paller o.l. uten overflatebehandling.

Skal ikke inneholde

Impregnert treverk (CCA, Cu eller kreosot), Overflatebehandlet treverk (maling, lakk, beis, o.l.), Limtre, Sponplater/huntonittplater, MDF-plater, Greiner, kvister og trestammer, Gips, Takpapp, Tapet, Papp og papir, Plast, Siporex, Asfalterte plater, Gjenstander av metall, stein, o.l. som kan ødelegge utstyr

Hva skjer med avfallet?

Benyttes til biobrensel eller komposteres.

Betong med armeringsjern

Armert betong som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

Skal ikke inneholde

Stein, Grus, Jord, Forurenset betong, Organisk materiale, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Knust betong gjenbrukes som fyllmasse. Armeringen gjenvinnes som metall.

Betong uten armeringsjern

Betong uten armering som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall

Skal ikke inneholde

Stein, Grus, Jord, Forurenset betong, Betong med armering, Organisk materiale, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Gjenbrukes som fyllmasse.

Gips

Gipsplater med eller uten overflatebehandling.

Skal ikke inneholde

Gips belagt med fliser, Vått gipsavfall, Andre bygningsmaterialer, Annet avfall

Hva skjer med avfallet?

Benyttes som råstoff i produksjon av nye gipsplater.

arrow_back Tilbake til Sorteringsguider