Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Naturgrus og sand

Vi leverer naturgrus og -sand til en rekke bruksområder.

Naturgrus består av større eller mindre partikler eller steiner som er knust fra naturens side. Disse varierer sterkt i type og bergartsforhold. Derfor har naturgrus og -sand ulike egenskaper og bruksmuligheter, som for eksempel avretting til gang og -sykkelvei, parkerings- og gårdsplasser, sandkasser, toppdekke, bærelag, singel, drenering og omfylling.

Natursand

StørrelseSpesifikasjonBruksområderPris ( pr. tonn )
0/4mmGF80 GTFIK Fik Murpuss, Sandkasser, Hellelegging-
0/4mmGF80 GTFIK fIK Murpuss, Sandkasser, Hellelegging-
0/8mmGA75 GTAIK fIK Kabelgrøfter-
0/8mmGA75 GTAIK fIK Kabelgrøfter-
0/16mmGA85GTA 10 f9 NS-EN 13242 Topplag vei, Avretting, Bærelag-
4/8mmGc80-20 GTIK f4 Rundsingel til gårdsplass, Drenering, Pyntestein-

Naturgrus

StørrelseSpesifikasjonBruksområderPris ( pr. tonn )
0/8mmGA75 GTAIK fIK Kabelgrøfter-
8/16mmGc80-20 GTIK f4 Rundsingel til gårdsplass, Drenering, Pyntestein-
16/32mmGc80-20 GTIK f4 NS-EN 13242 Rundsingel til gårdsplass, Drenering, Pyntestein-
Uharpet grus Oppfylling, Omfylling-
Kulestein Pyntestein-

Tonnkalkulator

Total:

arrow_back Tilbake til Pukk og grus