Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Mottak og gjenbruk

Franzefoss mottar etter avtale ulike rivematerialer (betong og asfalt), gravemasser og egnet stein. Derfor tilbyr vi også godt egnede gjenbruksprodukter til enkelte formål. Miljømessig renhet er et strengt og viktig kriterium for gjenbruk, og det gjelder derfor egne prosedyrer for dette.

Det må inngås avtale med anlegget før levering.

NB. Forurenset materiale skal behandles som spesialavfall og leveres til gjenvinningsanlegg eller deponi.

Fremmedstein er materialer som ikke hører naturlig hjemme i den aktuelle forekomsten og standardene omtaler disse massene i svært liten grad.

Det er derfor en rekke utfordringer som en tilslagsprodusent kan møte i forbindelse med mottak av fremmedstein.

Noen av disse utfordringene har Kontrollrådet belyst i sitt rundskriv nr 3/18 «Fremmedstein».

Knust gjenbruksasfalt

StørrelseBeskrivelseSpesifikasjonPris ( pr. tonn )

Mottak av asfalt

BeskrivelseSpesifikasjonPris ( pr. tonn )
* Leverandør må dokumentere massenes opprinnelse og at de tilfredsstiller myndighetenes krav til renhet

Mottak av sprengstein/fremmedstein og fyllmasser

BeskrivelseSpesifikasjonPris ( pr. tonn )
* Leverandør må dokumentere massenes opprinnelse og at de tilfredsstiller myndighetenes krav til renhet

Mottak av betong

BeskrivelseSpesifikasjonPris ( pr. tonn )
* Leverandør må dokumentere massenes opprinnelse og at de tilfredsstiller myndighetenes krav til renhet
arrow_back Tilbake til Pukk og grus