Ugjennomsiktige søppelsekker vil bli forbudt


Ugjennomsiktige søppelsekker vil bli forbudt

Mona Tønne | 16. sep 2019
1 minutter lesetid


Riktig kildesortering gjør at ressursene i avfallet blir utnyttet bedre, og at farlige stoffer og materialer kan tas ut av kretsløpet på en forsvarlig måte. I dag blir dessverre mye avfall, som småelektronikk, batterier og farlig avfall kastet feil. Bruk av ugjennomsiktige sekker innebærer derfor risiko for brann, utslipp til miljøet, personskader og unødvendige feilsorteringer. Ved å bruke gjennomsiktige avfallssekker viser erfaring at avfallet i større grad blir kildesortert riktig. Det blir også enklere for oss som jobber på gjenvinningsanleggene å behandle avfallet riktig når vi ser hva som er i sekken. Gjennomsiktige avfallssekker fås kjøpt hos oss, eller i jernvarehandelen, dagligvarebutikker og byggvarehus.

Andre leste også