Franzefoss gjenvinner kasserte fritidsbåter


Franzefoss gjenvinner kasserte fritidsbåter

Admin | 08. jul 2019
2 minutter lesetid


Viktig for miljøet

Båtskrog og annet avfall fra båter kan inneholde farlige stoffer og deler som kan skade miljøet. For eksempel kan bunnstoff i skrog inneholde miljøgifter, og båter som er laget av kompositt-materialer vil føre til mikroplast i havet dersom de dumpes og brytes ned over tid.

Leveres det gamle båtvraket til sanering hos et godkjent avfallsmottak, gjenvinnes så mye som mulig til nye materialer, mens materialer som ikke kan gjenvinnes går til energiutnyttelse og farlige stoffer tas ut av kretsløpet. Dermed hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast, samtidig som vi oppnår reduserte klimautslipp og andre positive miljøeffekter av at ressursene i avfallet resirkuleres.

Få 1.000 kroner i vrakpant

Innlevering av båter som veier under tre tonn er gratis, og alle båteiere får 1.000 kroner i tilskudd (vrakpant) fra Miljødirektoratet når båten leveres til et lovlig mottak. Oversikt over lovlige mottak finner du på Sortere.no.

En fritidsbåt er et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk inngår også i tilskuddsordningen. 

Slik gjør du

Ta kontakt med oss på telefon 67 54 54 54 for å avtale tid for levering. Skriv ut søknadsskjemaet fra Miljødirektoratet sine sider, og ta det med når du skal levere båten. Be om å få stempel eller signatur som en bekreftelse på at båten er mottatt, og legg ved denne når når du søker om tilskudd på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Andre leste også