Pakketilbud til borettslag og sameier

Pakketilbud til borettslag og sameier

Vi har alt du trenger til dugnaden! Vi har lang erfaring med avfallshenting fra borettslag og har derfor laget dugnadspakke som inneholder beholdere og containere for de typiske avfallstypene: Hageavfall, blandet avfall, maling, lim og lakk og ee-avfall, samt utfører vedlikehold av rør og sandfang. God kildesortering er ikke bare viktig for miljøet, det kan også spare borettslaget for renovasjonsgebyr og kostbar lovpålagt opprydding. Det skal være enkelt å leie en container, og tidsbesparende for deg. Som kunde skal du være trygg på at containere, beholdere og personell kommer til avtalt tid og hentes til avtalt tid – til den prisen du er lovet.

Informasjon om containere og beholdere

Dette er vår mest populære container for private og borettslag. Kan brukes til både hageavfall og blandet avfall.

Åpen liftcontainer mål

 

Praktisk container med sideluker og bakdører som kan låses for å unngå at uvedkommende får tilgang. Tungt avfall kan trilles/bæres direkte inn fra bakkenivå.

Lengde: 4,56 meter
Bredde: 2,0 meter
Høyde: 2,0 meter

NB! Vi tilbyr ikke denne containeren i Porsgrunn, Kristiansand og Stavanger, men gir deg et godt alternativ. 

Åpen liftcontainer m bakdører

 

Åpen krokcontainer er en container for større mengder avfall. Åpen bakluke gjør det enkelt å trille/bære inn store og tunge enheter.

Lengde: 6,31 meter
Bredde: 2,55 meter
Høyde: 1,65 meter

pen-krokcontainer-med-bakdører.jpg-1060x350

 

Den minste FG-sekken er egnet for de fleste typer avfall.
• Mål: 90 x 90 x 100 cm
• Volum: 0,8 m3
• Maks vekt: 1250 kg
 Avfallssekk_standardsekk_web

 

NB! Den største FG-sekken må ikke ikke brukes til tunge masser.
• Mål: 220x95x100 cm
• Volum: 2,2 m3
• Maks vekt: 1000 kg

Avfallssekk til 150x300cm

 

Farlig avfall som for eksempel tomme malingsspann, limtuber, patroner for fugemasse må ikke kastes sammen med annet avfall. Bestill en pallekarm til formålet, så unngår dere ekstra kostnader.

Pallekarm for farlig avfall leveres og hentes med skapbil og kommer nødvendigvis ikke samtidig med containerbilen.

NB! Farlig avfall må deklareres før vi kan hente det. Her kan du lese mer om deklarering av farlig avfall.

maling lim og lakk web

 

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Bestill en egen beholder for dette, så unngår dere ekstra kostnader. 

Bur for EE-avfall leveres og hentes med skapbil, og kommer nødvendigvis ikke samtidig med containerbilen.

NB! Det er viktig at EE-buret plasseres slik at uvedkommende ikke får tilgang. 

EE_avfall web

 

Med moderne høytrykksspyler åpner vi alt av tette rør. Rørspyling er nødvendig for alle bygg, nye som gamle.

Stein, grus og sand etter strøing av veier kan tette kumlokk, sandfang, rister og sluk slik at vannet ikke får rent unna. Ved jevnlig vedlikehold og tømming unngår du oversvømmelser og ødelagte avløp og rør.

Suge og spylebil franzefoss 1

 

En komprimatorbil kan være hensiktsmessig om dere har store mengder papp eller plast.  Avfallet som skal kastes må være klart når komprimatorbilen kommer.

 

Komprimatorbil_med_nytt_trykk (1)

 

Hvor plasseres container og beholder?
Containerene kjøres ut med en lift- eller krokbil. Liftbilen trenger 10 meter for å sette fra seg containeren, mens krokbilen trenger ca. 18 meter. Bredde på eventuelle porter/passasjer må være minst 3 meter, og takhøyde minst 4 meter.

Dersom du skal plassere containeren på offentlig grunn kan kommunen kreve gateleie, og det kan føre til ekstra kostnader for deg som er kunde. Informer oss om dette når du bestiller, så vil ditt lokale Franzefoss-anlegg bistå i prosessen. Dette gjelder hovedsakelig store byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, og Kristiansand.

Beholdere for ee-avfall og maling lim og lakk
Beholdere for ee-avfall og maling, lim og lakk kjørers ut med skap bil. Beholderne og containere blir plassert ut slik at det ikke hindrer utrykkingskjøretøy.

Må jeg være hjemme når utstyret blir levert?
Du trenger ikke være hjemme under levering. Det viktigste er at du er tilgjengelig på telefon, eller at du har merket/skiltet opp hvor containeren skal plasseres.

Hvordan deklarer jeg farlig avfall?
Virksomheter som produserer mer enn 1 kg farlig avfall, er pliktig å levere dette til godkjent avfallsmottak minimum en gang i året.
Ønsker du at Franzefoss skal hente farlig avfall som maling, lim og lakk må dette deklareres på avfallsdeklarering.no. Du kan gi Franzefoss fullmakt til å gjøre deklareringen for borettslaget. Fullmakt fritar ikke deg ikke fra leverings- og deklareringsplikten, men du er trygg på at skjema blir riktig utfylt og sendt inn til riktig tid.
Slik gir du Franzefoss fullmakt til å bistå med avfallsdeklarering:
  • Styreleder logger seg inn i Altinn. Ta Altinn-rollen Energi, miljø og klima eller gi den til personen i borettslaget som skal være administrator.
  • Personen med Energi, miljø og klima logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:
  • Opprette bedriftsprofil
  • Opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)
  • Administrator må være Sluttbruker, for å kunne gi fullmakt til mottak.
  • Gi fullmakt til Franzefoss slik at vi kan bistå med avfallsdeklarering


Vil du deklarer avfallet selv?
Det gjør du  også på avfallsdeklarering.no. Der fyller du ut et deklareringsskjema med opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper.

Last ned video for hvordan du navigerer deg rundt på Avfallsdeklarering.no her

Hvorfor velge Franzefoss?
Det skal være enkelt å leie en container, og tidsbesparende for deg. Som kunde skal du være trygg på at containere, beholdere og personell kommer til avtalt tid og hentes til avtalt tid – til den prisen du er lovet.


I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet. Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg. 

God kildesortering er ikke bare viktig for miljøet, det kan også spare borettslaget for renovasjonsgebyr og kostbar lovpålagt opprydding.

Sorteringsguide for private

Her kan du laste ned sorteringsguide og plakater til dugnaden.