Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Ytre miljø

Vår drift og dermed vår påvirkning på det ytre miljø er regulert gjennom tillatelser fra myndighetene eller gjennom lover og forskrifter.

Gjennom vår internkontroll følger vi regelmessig opp de utslipp vi har til våre omgivelser i form av utslipp til vann, støv, støy og rystelser for å verifisere at de er innenfor de rammer som er satt til vår virksomhet. Ved behov gjennomfører vi tiltak for å overholde kravene eller for å minske ulemper for våre omgivelser.

Vårt arbeid knyttet til ytre miljø er også styrt gjennom NS-ISO 14001. Vi fokuserer på å arbeide systematisk med kontinuerlig forbedring innen definerte områder.

Alle Franzefoss’ avdelinger/anlegg er sertifisert i henhold til NS-ISO 14001. Hvert anlegg blir regelmessig revidert gjennom eksterne og interne revisjoner, for å sikre at kravene til NS-ISO 14001 etterleves.

Miljørapporter

arrow_back Tilbake