Sorteringsguide for lager og logistikk

Oversikt over de vanligste avfallstypene på et lager.

Blandet papir, papp og kartong
Papir, papp og kartong

Mikset fraksjon. Har du en blanding av papir, papp og kartong, kan dette sorteres samlet. Innsamlingen inkluderer en blanding av papp, papir og inntil 10% kartong (ikke drikkekartong).Pappen skal være tørr og ren.

Papir
Papir

Ved store mengder av en spesiell type papir kan det være hensiktsmessig med en egen sortering av den papirtypen.

Blandet avfall (restavfall)
Blandet avfall (restavfall)

Usortert ordinært avfall.

hardplast
Hardplast emballasje

Hardplast er svært anvendelig og brukes ofte til emballasje, som for eksempel stroppebånd, kanner, kasser og brett .

folienaeringsliv_rgb_2019
Folieplast emballasje

Plastfolie (PE-LD) er myk plast benyttet til blant annet plastposer, bobleplast, krympeplast og strekkfolie.

Energiplast
Energiplast

Store mengder forurenset/møkkete plast er ikke egnet til gjenbruk eller materialgjenvinning, og bør samle og behandle som energiplast. Dette er plast som ikke lar seg enkelt vaske i gjenvinningsfabrikken.

Farlig-avfall
Farlig avfall

Dette er avfall som kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

trevirke-Behandlet
Trevirke

Paller, byggematerialer, emballasje, rivingsvirke, kapp, etc.. Behandlet trevirke/blandet trevirke, rent/ubehandlet trevirke. Impregnert trevirke (farlig avfall)

Sikkerhetsmakulering
Sikkerhetsmakulering

Makulering av sensitive og konfidensielle dokumenter, disketter, CD, DVD og lignende.