Sorteringsguide for industri og verksted

Industri og verksted har mange ulike avfallstyper.

Blandet avfall (restavfall)
Blandet avfall (restavfall)

Usortert avfall eller avfall som ikke kan sorteres.

PappOGpapir
Papp og papir

Omslagspapir, bølgepapp og pappemballasje. Pappen skal være tørr og ren.

Papir
Papir

Det meste av papir kan gjenvinnes. Ved store mengder av en spesiell type papir kan det være hensiktsmessig med en egen sortering av denne typen papir.

glassOGmetallemballasje
Glass og metall

Klart eller farget flaskeglass eller annen glass- og metallemballasje.

hardplast
Hardplast

Hardplast er svært anvendelig og brukes ofte til emballasje.

EEavfall
EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) omfatter alle produkter som går på strøm eller batteri.

Metall
Blandede metaller

Alle typer metall, både magnetisk og umagnetisk.

Sikkerhetsmakulering
Sikkerhetsmakulering

Makulering av sensitive og konfidensielle dokumenter, disketter, CD, DVD og lignende.

Lysstoff ny rødfarge
Lysstoffrør og sparepærer

Lysstoffrør, sparepærer, kvikksølvlamper.

Smaa_batterier
Småbatteri

Blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, f.eks. husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

Farlig-avfall
Farlig avfall

Dette er avfall som kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

tungmasser
Tunge masser

Betong med armeringsjern, betong uten armeringsjern eller rene masser

Asbest
Asbest

Byggematerialer og isolasjonsmaterialer med asbest.