Sorteringsguide for bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen genererer store mengder avfall. Mye av dette er farlig dersom det kommer på avveie.

Blandet avfall (restavfall)
Blandet avfall (restavfall)

Usortert avfall eller avfall som ikke kan sorteres.

Metall
Blandede metaller

Alle typer metall, både magnetisk og umagnetisk.

EEavfall
EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) omfatter alle produkter som går på strøm eller batteri.

folienaeringsliv_rgb_2019
Folieplast, emballasje

Plastfolie (PE-LD) er myk plast benyttet til blant annet plastposer, bobleplast, krympeplast og strekkfolie.

gips
Gips

Gipsplater med eller uten overflatematerialer, hovedsakelig fra bygg og anlegg. Kroker, skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen.

hardplast
Hardplast

Hardplast er svært anvendelig og brukes ofte til emballasje.

Papir
Papir

Det meste av papir kan gjenvinnes. Ved store mengder av en spesiell type papir kan det være hensiktsmessig med en egen sortering av denne typen papir.

PappOGpapir
Papp og papir

Omslagspapir, bølgepapp og pappemballasje. Pappen skal være tørr og ren.

tungmasser
Tunge masser

Betong med armeringsjern, betong uten armeringsjern eller rene masser

Farlig-avfall
Avfall med ftalater

Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig i PVC. Myk PVC-plast blir brukt i for eksempel tak- og gulvbelegg (vinylbelegg), kabler og understellsbehandling av biler.

Bil_batterier
Bilbatterier (blyakkumulatorer)

Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m. Driftsbatterier fra trucker, elbiler og lignende.

Farlig-avfall
Farlig avfall

Dette er avfall som kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

Farlig-avfall
Isolasjon

Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

Lysstoff ny rødfarge
Lysstoffrør og sparepærer

Lysstoffrør, sparepærer, kvikksølvlamper.

MalingLimLakk
Maling, lim og lakk

Alle typer maling, lim og lakk som er klassifisert som farlig avfall.

vindu_rgb2019
PCB-holdige isolerglassruter

solerglassruter produsert i Norge i perioden 1965 til og med 1975, samt importerte ruter til og med 1979, kan inneholde PCB-holdig forseglingslim og skal samles inn separat som farlig avfall.

Sikkerhetsmakulering
Sikkerhetsmakulering

Makulering av sensitive og konfidensielle dokumenter, disketter, CD, DVD og lignende.

Smaa_batterier
Småbatterier

Blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, f.eks. husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

spraybokser
Spraybokser

Spraybokser med farlig innhold og/eller farlig drivgass, som Halon, KFK-gasser og alle andre typer gasser i trykkbeholdere, inkludert brannslokkingsapparater.