Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Industri- og næringsavfall

Punktlig og sikker innsamling og behandling av næringsavfall

Franzefoss Gjenvinning tilbyr et bredt spekter av tjenester innen avfallshåndtering for industri og næringsliv. Vi tilbyr rådgivning og opplæring av håndtering av industri- og næringsavfall, samt sørger for sikker innsamling og behandling av avfall fra private og offentlige virksomheter.

Vi har godkjente mottaks- og behandlingsanlegg en rekke steder i Norge. Avfallet blir derfor ”kortreist”, og følgelig rimeligere og mer miljøvennlig å håndtere. På anleggene sorteres, behandles og gjenvinnes avfallet slik at minst mulig går til deponi. Derfra blir de ulike fraksjonene sendt videre til material- eller energigjenvinning. Papp, papir og plast blir sortert lokalt og blir råstoffer til nye produkter. Restavfall blir sammen med trevirke bearbeidet til alternativt brensel for industrien i stedet for kull, olje og el-kraft.

Vi er kvalifisert leverandør i Achilles, og alle våre anlegg er NS-EN ISO 14001:2015 og NS ISO 9001:2015 sertifiserte.

arrow_back Tilbake til Gjenvinning og avfallshåndtering