Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Industri- og næringsavfall

Franzefoss Gjenvinning tilbyr et bredt spekter av tjenester innen avfallshåndtering for industri og næringsliv. Vi tilbyr rådgivning og opplæring av håndtering av industri- og næringsavfall, samt sørger for sikker innsamling og behandling av avfall fra private og offentlige virksomheter.

Vi har godkjente mottaks- og behandlingsanlegg en rekke steder i Norge. Avfallet blir derfor ”kortreist”, og følgelig rimeligere og mer miljøvennlig å håndtere. På anleggene sorteres, behandles og gjenvinnes avfallet slik at minst mulig går til deponi. Derfra blir de ulike fraksjonene sendt videre til material- eller energigjenvinning. Papp, papir og plast blir sortert lokalt og blir råstoffer til nye produkter. Restavfall blir sammen med trevirke bearbeidet til alternativt brensel for industrien i stedet for kull, olje og el-kraft.

Vi er kvalifisert leverandør i Achilles, og alle våre anlegg er NS-EN ISO 14001:2015 og NS ISO 9001:2015 sertifiserte.

arrow_back Tilbake til Gjenvinning