Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Deponi

Franzefoss driver deponi for ordinært avfall, masser og slam

Avfall som ikke kan gjenbrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes, må deponeres. Franzefoss driver deponi for ordinært avfall, men har som mål at så lite som mulig av avfallet blir deponert.

Derfor har vi investert i moderne sorteringsanlegg og beste tilgjengelige teknologi (BAT) for kverning og bearbeiding avfall. I dag gjenvinnes over 95 prosent av alt avfallet som kommer inn til våre anlegg. Det vil si at mindre enn fem prosent havner på deponi.

På Lia utenfor Trondheim driver Franzefoss et deponi klasse 2 som tar imot forurensede masser som for eksempel forurenset jord og muddermasse, inerte masser, slam og asbestholdig avfall. Alle masser som leveres til deponiet må basiskarakteriseres og deklareres.

arrow_back Tilbake til Gjenvinning og avfallshåndtering