Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Byggavfall

Alle materialer og masser fjernes effektivt og miljøvennlig

Byggebransjen må forholde seg til stadig nye krav til håndtering av byggavfall. Vi har stor kompetanse om byggavfall og deler gjerne vår kompetanse med kundene. I enkelte regioner tilbyr vi også rivingsarbeid, samt effektiv og miljøvennlig fjerning av alle materialer og masser. I tillegg bidrar vi gjerne med avfallsplaner, statistikker og sluttrapporter.

Miljøkartlegging

Franzefoss har også høy kompetanse innen miljøkartlegging, og leverer grundige og brukervennlige rapporter som oppfyller alle krav i Byggteknisk forskrift.

Vi har følgende godkjenninger i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10):

  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
  • Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

Vi er kvalifisert leverandør i Achilles, og alle våre anlegg er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015.

Mer informasjon:

arrow_back Tilbake til Gjenvinning og avfallshåndtering