Franzefoss-stipendet

Franzefoss-stipendet er spesielt innrettet mot unge talenter og utøvere som utmerker seg på områder som vanligvis får liten oppmerksomhet, og som fortjener ekstra støtte og motivasjon.

Unge idrettsutøvere, musikere og talenter innen kultur, teknologi og vitenskap kan søke Franzefoss-stipendet. 

Stipendsummen er kr 10.000 og vi deler ut inntil 20 stipender i løpet av året.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2022.

Vinnerne offentliggjøres på vår hjemmeside og sosiale mediekanaler, og må regne med en viss medieoppmerksomhet.

Statutter

Franzefoss-stipendet tildeles en utøver, musiker eller talent som ikke gir seg så lett og som har gjort seg fortjent til det gjennom innsats og ståpåvilje.

Den som får Franzefoss-stipendet må selv motivere for tildelingen gjennom søknaden som kan innleveres på vårt elektroniske søknadsskjema. Begrunnelse og faktagrunnlag gir bakgrunn for vurdering og tildeling.