Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Franzefoss bidrar i forskningsprosjekt om utnyttelse av sprengmasse 1

Franzefoss bidrar i forskningsprosjekt om utnyttelse av sprengmasse

Stiller både materialer og plass til disposisjon for doktorgradsstipendiat ved NTNU.

Når tuneller bygges produseres et stort overskudd av stein som ofte ikke kan brukes til noe fordi sprengmassene ikke tilfredsstiller kravene i veinormalene.

Nå har doktorgradsstipendiat Diego Maria Barbieri ved NTNU forsket på hvordan man kan heve kvaliteten på massene slik at de kan brukes som element i lokal veibygging.

Les om hele forskningsprosjektet her!

Materiale og plass til testforsøket har stipendiaten fått hos Franzefoss’ pukkverk på Vassfjell.

– Som en stor aktør i bransjen blir vi ofte kontaktet i forskningsøyemed, og det har stor betydning for forskningsmiljøer at de får testet ut sine forskninger for å fremskaffe god dokumentasjon. Vi er opptatt av å utnytte forekomster og mineraler best mulig i forhold til tiltenkt levetid, og bidrar med glede i forsknings- og utviklingsprosjekter som dette, sier produktutviklingssjef i Franzefoss Pukk, Knut Li.

Han mener slik forskning er viktig for bransjen.

– Dersom det viser seg at denne type «svake masser» kan brukes i eller til veibygging, vil vi helt klart få en god effekt både økonomisk og miljømessig, avslutter han.

arrow_backTilbake