Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Foreslår at Franzefoss håndterer steinmassene fra Oslos nye vanntunnell

Foreslår at Franzefoss håndterer steinmassene fra Oslos nye vanntunnel

– Vi mener dette er til lokalsamfunnets beste, sier Gaute Markussen i Franzefoss.

Oslo kommune etablerer ny vannforsyning, og skal bygge en ny vanntunnel fra Holsfjorden til Oslo. Oslo vann- og avløpsetat (VAV) har nå utarbeidet et planforslag om at steinmassene som tas ut av tunnelen skal håndteres på Franzefoss’ pukkverk på Steinskogen.

– Da Oslo VAV startet søk etter steder for avhending av steinmassene fra ny vanntunnel, så vi raskt at dette kunne egne seg på vår lokasjon på Steinskogen. Vi vil kunne transportere steinmassene direkte fra vanntunnelen og inn i bruddet, noe som reduserer transporten uten at det berører det lokale veinettet eller påvirker naboene, sier plan- og eiendomssjef i Franzefoss, Gaute Markussen.

På Steinskogen kan Franzefoss bruke sitt elektrifiserte knuse- og sikteverk til å produsere varer til veibygging, asfalt, betong og strøsingel.

– Dette er gjenvinning av avfall til byggeråstoff i praksis. I tillegg til mindre transport, vil det for hvert tonn stein vi får inn fra vanntunnelen redusere og utsette uttaket av den ikke-fornybare steinressursen vi daglig tar ut på Steinskogen. Vi mener at denne løsningen er til lokalsamfunnets beste, sier Markussen.

Forslaget har blitt førstegangsbehandlet av Planutvalget, og videre politisk behandling vil svare på om det blir en realitet.

arrow_backTilbake