Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Elektronisk deklarering

Franzefoss er behjelpelig med e-deklarering av farlig avfall.

Deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall gjøres elektronisk via portalen Avfallsdeklarering.no.

Franzefoss er behjelpelig med e-deklarering av farlig avfall. Ved å delegere ansvaret til oss er du trygg på at skjemaet blir utfylt og sendt i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

Slik kommer du i gang

Daglig leder eller administrerende direktør må logge seg inn i Altinn og delegere Altinn-rollen Energi, miljø og klima til den personen i virksomheten som skal være administrator.

Administrator logger seg inn i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no for å:

  •  Opprette bedriftsprofil
  •  Opprette sluttbrukere (de som skal deklarere)
  •  Gi fullmakt til Franzefoss slik at vi kan bistå med deklarering

Sluttbruker får brukernavn og passord tilsendt på e-post, og kan deretter logge seg direkte inn i Avfallsdeklarering.no for å deklarere

Brukerveiledning finner du på: www.avfallsdeklarering.no, under veiledere.

arrow_backTilbake