Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Avfallssekk

Volum: 0.81-2.2m³

Avfallssekken egner seg for alle typer byggavfall og passer for deg med plassmangel, mindre avfallsmengder eller behov for sortering av avfall.

Bruksområder:

Liten avfallssekk (0,81 m³) kan benyttes for de fleste typer byggavfall. Maksvekt: 1250 kg.

Stor avfallssekk (2,2 m³) er egnet for de fleste typer byggavfall, unntatt tunge masser. Maksvekt: 1000 kg.

NB. Avfallssekken omfattes av en sertifiseringsordning og kan ikke gjenbrukes av sikkerhetsmessige årsaker. Sekken sorteres ut på avfallsmottaket og sendes til materialgjenvinning (gjenvinnes til ny plast).

arrow_back Tilbake til containere