Hva er energiplast?


Hva er energiplast?

Franzefoss | 07. feb 2020
2 minutter lesetid


Begrepet energiplast brukes for å beskrive plastemballasje som ikke kan gjenvinnes på samme måte som annen plast. I denne artikkelen forklarer vi deg hva energiplast er, og hva du må tenke på når du skal levere den fra deg til et gjenvinningsanlegg.

Les også: Dette bør du vite om plastavfall

For bedriftskunder med store mengder forurenset/møkkete plast er det hensiktsmessig å samle og  behandle plasten som energiplast. F.eks et malerfirma bruker plast under når de maler. Denne plasten lar seg ikke enkelt vaske i gjenvinningsfabrikken, og må dermed behandles som energiplast. Plasten som skal gjenvinning må være vaskbar i slik at forurensningene ikke foringer kvaliteten på den gjenvunnede plasten.

Eksempler på energiplast

All plast som ikke er egnet eller hensiktsmessig å materialgjenvinne, omtales som energiplast. Dette kan være alt fra myk plast som folie, bobleplast og plastposer, til hagemøbler, plastleker, kanner og lignende. Felles er at plasten er forurenset/møkkelte og ikke er egnet til materialgjevinning. 


Avfallsbehandling av energiplast

Selv om energiplast ikke kan materialgjenvinnes, må den likevel avfallsbehandles. Forbrenning av energiplast er det mest miljøvennlige alternativet. Dette er en spesialisert forbrenningsprosess som må gjøres ved et godkjent anlegg, der en avansert rensing av røykgassen fjerner smittestoffer og miljøgifter. Samtidig gjenvinnes energien i plasten og blir omgjort til fjernvarme. 

Slik kvitter du deg med energiplast

Når du skal levere fra deg energiplast, kan du levere den i baller, sekker, avfallsbeholdere, containere eller big-bags.

Det er viktig at plasten er så ren som mulig, altså at den ikke ikke inneholder farlig avfall, ftalater (rester av ftalatsyre) eller bromerte flammehemmere. Fjern alt av taubiter, stroppebånd, fiskegarn eller lignende, slik at det er kun plasten alene som brennes. 

Det finnes flere eksempler på produkter som kan se ut til å være energiplast, men som likevel ikke kan leveres som energiplast. Store presenninger og lange rør er eksempler på dette. 

Ta kontakt med ditt lokale avfallsanlegg dersom du er usikker på hvordan du går fram, og hva du kan levere som energiplast.

 

Click me

 

Andre leste også