Få 1000 kroner i vrakpant på din gamle båt

Få 1000 kroner i vrakpant på din gamle båt

Skrevet av Franzefoss
12. jun 2020 | 2 min read

Få 1000 kroner i vrakpant på din gamle båt
Gamle båter som blir liggende i naturen er et forurensningsproblem. De kan inneholde materiale som er skadelig for miljøet, mennesker og dyr. For å få bukt med problemet har Miljødirektoratet innført 1000 kroner i vrakpant.


Gamle fritidsbåter på avveie skader miljøet

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer, og hvis disse båtene blir liggende i naturen og brytes ned, fører dette til at mikroplast havner i sjøen/havet. Bunnstoff i skrog kan også inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som siver ut i kretsløpet. Enten båtvraket ligger på land eller i vannet er skadene for miljøet store.


For å bidra til å hindre at naturen, mennesker og dyr eksponeres for farlige stoffer og mikroplast i havet, er det viktig at båtene blir samlet inn og fraktet til godkjente kommunale eller private avfallsanlegg.


På avfallsanleggene blir de kasserte båtene forsvarlig behandlet. Så mye som mulig av materialet går til materialgjenvinning, mens det som ikke kan gjenvinnes går til energi- utnyttelse. Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.


Vrakpant på 1000 kroner

Miljødirektoratet har innført en tilskuddsordning der båteiere, eller den som leverer små eller større fritidsbåter med skroglengde inntil 15 meter kan søke om tilskudd på 1.000 kroner per båt. Det er ikke avhengig av vekt, men det må være et fartøy som brukes til sport og fritid, ikke båter som brukes i næringsvirksomhet.


Ordningen omfatter også seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk med mer. Det omfatter ikke oppblåsbare gummibåter.


Slik gjør du 

1. Du må registrere deg og laste ned skjema for levering av båt og utbetaling av vrakpant
2. Finn ditt nærmeste mottak for små fritidsbåter, ta kontakt før levering
3. Frakt båten til nærmeste mottak og få skjema signert og godkjent av mottaker
4. Ta bilde av/scann skjemaet
5. Send inn for utbetaling av vrakpant


Franzefoss Gjenvinning AS er godkjent som mottaker av kasserte fritidsbåter, og du kan levere båten til ett av våre anlegg.

Det er viktig å ta kontakt før du skal levere båten din da det er forskjellig praksis på avfallsanleggene. Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her