Sertifiseringene en leverandør til byggeprosjektet bør ha


Sertifiseringene en leverandør til byggeprosjektet bør ha

Mona Tønne | 25. okt 2019
4 minutter lesetid


I jakten på riktig leverandør til et byggeprosjekt vil du stå overfor en milelang liste med aktører du kan velge mellom. Det finnes mange ulike måter å gå frem på for å finne veien til den leverandøren som vil passe best for prosjektet ditt, men det første du bør sjekke, er om leverandørene du vurderer har de sertifiseringene som trengs. En sertifisert leverandør har dokumentasjon som viser at økonomi, miljøhensyn, lovlydighet, kvalitet og effektivitet er på plass.

I denne artikkelen har vi listet opp de viktigste sertifiseringene, slik at du enkelt kan sjekke dem av på listen over potensielle leverandører.

 

NS-EN ISO 9001:2015

En sertifisering i NS-EN ISO 9001:2015 indikerer at leverandøren har et system på plass som sikrer kvalitet og effektivitet fra start til slutt, slik at både tjenestene, leveransen og sluttproduktet blir som avtalt.

 

NS-EN ISO 14001: 2015

NS-EN ISO 14001: 2015 er en standard som fokuserer på miljø og bærekraft. En leverandør som er ISO 14001:2015-sertifisert viser at de har et system for å ha kontroll på avfallshåndtering, energiforbruk, ressursplanlegging, og ikke minst for å kunne etterleve aktuelle miljøkrav og reguleringer. Ved å ha oversikt over alt dette, er sjansen betydelig lavere for å gjøre overtramp og dermed bli ilagt bøter eller straffegebyrer. Det overordnede målet er å redusere selskapets miljøavtrykk, altså redusere alt av unødig utslipp og energiforbruk. Dette vil også gi hyggelige resultater også for leverandørens kunder, både ved å sikre en miljømessig forsvarlig praksis, samt en effektiv og sikker prosess.

 

StartBANK

Dette nettverket ble lansert i 2005 i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL), og ble utviklet for å imøtekomme den stadig mer krevende lovgivningen og behov for risikostyring hos entreprenørkunder og Facility Management kunder over hele Norge.

Når du ser at en leverandør oppgir å være registrert i StartBANK, betyr det at du enkelt kan få tilgang til informasjonen som finnes om dem i offentlige registre som Skatteetaten.

Seniorrådgiver i Difi, Anne Cathrine Jacobsen, beskriver StartBANK som et godt verktøy for å bidra til seriøsitet i byggenæringen.

Les også: Startbank blir stadig viktigere

Kommunenes Sentralforbund (KS), Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet en rekke seriøsitetskrav, og disse kravene må hvert enkelt selskap innfri for å stå i StartBANKs leverandørregister.

 

TransQ

TransQ Global er et system for leverandørregistrering og forhåndskvalifisering. Det benyttes av innkjøpere i alle områder av transportsektoren, for å sikre oppdatert og bekreftet leverandørinformasjon og foreta innkjøp effektivt i samsvar med EU-forskrifter. Nettverket dekker jernbane, vei, flyfrakt, skipsfart og logistikk.

Når en leverandør er registrert hos TransQ, betyr det at de har fremvist dokumentasjon på at de betaler skatter og avgifter, har regnskap og årsberetning i orden, er registrert i Foretaksregisteret og at de betaler en årsavgift for å stå i registeret. Samtidig er du sikret at du ikke inngår et samarbeid med et selskap som står i gjeldsforhandlinger. TransQ gir deg som innkjøper enkel tilgang på en komplett selskapspresentasjon, der du kan sammenligne leverandører direkte for å finne den som passer best for deg.

 

Sellihca

For å være sikker på at en leverandør er opptatt av effektivitet og kostnadsreduksjon, kan du se etter en Sellihca-sertifisering. Sellihca er en kvalifikasjonsordning for forsyningsmarkedet, ment å gjøre anbudsprosesser mer håndterbare for både leverandør og innkjøper. Dersom en virksomhet er registrert her, betyr det at selskapet oppfyller fastlagte, objektive kvalifiseringskriterier, som vil komme til syne i oppføringen deres i registeret.

Det er spesifiserte vare- og tjenestekategorier, og krav som følger hver enkelt kategori slik det er utlyst i EU- Tidende.

En leverandør som er registrert i Sellihca kan diskvalifiseres og dermed ekskluderes fra registeret dersom det fremkommer bevis for at selskapet ikke lenger holder den standarden de gikk inn i ordningen med. Registeret er til enhver tid oppdatert, slik at du som innkjøper kan være trygg på at de leverandørene som er registrert der, er kvalitetssikrede selskaper.

For å hjelpe deg å navigere i jungelen av tilbydere, har vi laget en sjekkliste som hjelper deg i valget av en bærekraftig leverandør til byggeprosjektet ditt.

 

New call-to-action

Andre leste også