restavfall

Blandet avfall (restavfall)

Usortert ordinært avfall.

avfall-til-forbrenning1
Utsortert brennbart avfall

Består av utsorterte avfallsfraksjoner egnet for energiutnyttelse.

restavfall
Restavfall

Blandet avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.