restavfall

Blandet avfall (restavfall)

Blandet avfall er avfall som ikke er egnet for gjenvinning eller som må sorteres før gjenvinning.

avfall-til-forbrenning1
Usortert brennbart avfall

Består av utsorterte avfallsfraksjoner egnet for energiutnyttelse.

restavfall
Blandet næringsavfall

Blandet avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.