Restavfall

Blandet avfall (restavfall)

Usortert ordinært avfall.

Brennbar-rest
Utsortert brennbart avfall

Består av utsorterte avfallsfraksjoner egnet for energiutnyttelse.

Restavfall
Restavfall

Blandet avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.