Få 1000 kroner i vrakpant - 1200x600

Gratis henting av båtvrak langs strekningen fra Sandefjord til Sande

Ordningen gjelder for fritidsbåter med skroglengde opp til 30 fot og totalvekt 1 - 6 tonn. For mindre eller større båter, og båter som befinner seg utenfor strekningen fra Sandefjord til Sande - ta kontakt med nærmeste anlegg for å få en god pris på henting.

NB! Det er gratis å levere båter til avfallsmottaket i Taranrødveien 89 på Sem, men husk å avtale tid på forhånd (tlf. 35518134, gjenvinning.porsgrunn@franzefoss.no). 

 

Få 1000 kroner i vrakpant

 

Vær oppmerksom på:

  • Gratis henting gjelder kun for fritidsbåter med skroglengde inntil 30 fot og totalvekt 1 - 6 tonn.
  • For mindre eller større båter, og båter som befinner seg utenfor strekningen Sandefjord - Sande, ta kontakt for å få en god pris på henting
  • Henting foregår mandag - fredag fra kl. 08:00 - 16:00
  • Båten skal være tømt for væsker (drivstoff, septik- og oljetanker) og annet avfall som ikke tilhører båten
  • Du må være tilstede ved henting, og kunne fremvise ID-bevis (førerkort, bankkort, e.l.). Du blir kontaktet av sjåføren i god tid på forhånd
  • Kranbilen trenger minimum 3 meter bredde og fri høyde for å hente båten
  • Franzefoss tar ikke ansvar for eventuell forurensning på stedet der båten har vært plassert

 

Viktig for miljøet

Båtskrog og annet avfall fra båter kan inneholde farlige stoffer og deler som kan skade miljøet. For eksempel kan bunnstoff i skrog inneholde miljøgifter, og båter som er laget av kompositt-materialer vil føre til mikroplast i havet dersom de dumpes og brytes ned over tid.

Leveres det gamle båtvraket til sanering hos Franzefoss, gjenvinnes så mye som mulig til nye råvarer. Materialer som ikke kan gjenvinnes går til energiutnyttelse og farlige stoffer tas ut av kretsløpet. Dermed hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast, samtidig som vi oppnår reduserte klimautslipp og andre positive miljøeffekter av at ressursene i avfallet resirkuleres.


Bestill henting av båt