Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Benevnelser og spesifikasjoner

Franzefoss deklarerer og CE-merker produktene i henhold til gjeldende produktstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for Bygg Kvalitet (DiBK). Her er en forklaring på hvilke benevnelser og spesifikasjoner vi bruker på våre pukk- og grusprodukter for å angi produkttype, fraksjon, kategori og kvalitet.

1.   Benevnelser og spesifikasjon angir produkttype og kvalitetskategori

 • Varenummer skal følge hele kjeden, fra produksjonssted til sluttbruk
 • Synliggjør blant annet hvilken gradering, benevnelser og kategorier varen har
 • Vi følger og deklarer iht. gjeldende produktstandard, samt CE-merker produktene
 • Dette er et myndighetskrav fra Direktoratet for Bygg Kvalitet (DiBK)
 • «Ansvarlig prosjekterende» på vegne av Byggherre, er ansvarlig for å spesifisere produkttype og produktkravene som gjelder i et byggeprosjekt.   Hver gradering har sin unike benevnelse og spesifikasjon. Det er varenummer, gradering, benevnelse, kategorier og spesifikasjon for hvilke kvalitetskrav produktet tilfredsstiller
 • Våre produkter (<90mm) til byggeformål er deklarert iht. NS-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging

2.   Benevnelser på fjellforekomster

 • Maskinsand, fellesbetegnelse for 0-fraksjoner opp til 8mm (d=0 og D<8 mm)
 • Samfengt pukk, 0-fraksjon med stein >8mm som er finstoffredusert (d=0 og D>8mm)
 • Subbus, 0-stoffer med stein > 8mm som innehar noe mer finstoff (d=0 og D>8mm)
 • Pukk, fellesbetegnelse for materiale fra 2mm til 90mm (d=2 og D=90mm)
 • Kult og grov stein, materiale >90mm (D≥90mm).Vi skiller på Samfengt pukk og Subbus hvor vi har 2 like fraksjoner med forskjellig spesifikasjon og egenskaper. Samfengt pukk er et finstoffredusert produkt og har ikke samme egenskaper, spesifikasjon og toleranser som subbusfraksjoner har

3.   Terminologien i spesifikasjoner

 • d= minste nominell steinstørrelse
 • D= største nominell steinstørrelse
 • D/2= største nominelle steinstørrelse delt på 2
 • GA85, graderingskategori. Minimum 85% passerer D
 • GA75, graderingskategori. Minimum 75% passerer D
 • Gc80-20, graderingskategori. Minimum 80% passering på D og maksimum 20% passerer d
 • GTA10, toleransekategori på D/2. + 10%
 • GTAIk, toleransekategori på D/2. Ikke krav
 • GTIk, toleransekategori på mellomsikt. Ikke krav
 • fx, kategori på andel finstoff (vektandel materiale <0,063mm) <x%
 • fIK, kategori på andel finstoff (materiale <0,063mm). Ikke krav
 • LAxx, Los Angeles-verdi - kategori. Verdi <xx
 • MDExx, Micro Deval - kategori. Verdi <xx

Last ned vårt informasjonsskriv med eksempler på benevnelser og spesifikasjoner (pdf).

arrow_backTilbake