Nye krav til kildesortering


Vi hjelper bedrifter med riktig avfallshåndtering 

Endringene i avfallsforskriften krever at alle (uansett størrelse eller bransje, offentlig eller privat) må kildesortere:

  • matavfall
  • plastavfall
  • hageavfall

Det betyr at bedrifter må sortere disse avfallstypene i egne avfallsbeholdere. 

Å levere rene avfallstyper er ofte rimeligere enn å levere restavfall. Det betyr at jo mer du kildesorterer, desto billigere blir det.

Er du usikker på om bedriften din kildesorterer riktig i henhold til de nye kravene, har andre spørsmål, eller ønsker tilbud på avfallshåndtering? Kontakt oss i dag!

Gratis digital rådgivning

Fyll ut kontaktskjema så vil en hyggelig rådgiver kontakte deg.