tungmasser

Tunge masser

tungmasser
Betong uten armeringsjern

Betong uten armeringsjern som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

tungmasser
Betong med armeringsjern

Armert betong som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

tungmasser
Rene masser

Jord, stein, grus, betong og andre bygningsmaterialer som ikke overskrider normverdiene i forurensningsforskriften,