Trykkeripapir Trykkeripapir

Papir fra virksomheter som produserer papir eller som makulerer store mengder hvitt papir.

Kan inneholde:
Brevpapir
Kopipapir
Makulert papir
Skal ikke inneholde:
Bøker
Laminater og produkter som inneholder plast
Sølete og/eller fettet papir
Konvolutter
Papir sammensatt med for eksempel plastrygg, metallrygg eller omslag
Annet avfall

Innsamling

Hentes i komprimatorer, bur, beholdere og containere.

Gjenvinning

Trykkeripapir gjenvinnes til nytt papir.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide