Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Sikkerhetsmakulering

Sikkerhetsmakulering

Makulering av sensitive og konfidensielle dokumenter, disketter, CD, DVD og lignende.

Innsamling

Det benyttes spesielle beholdere merket med "sikkerhetsmakulering" som er utstyrt med innkastslisse og låst med nummererte sikkerhetsplomber. Vi benytter kun klarert personale, og makuleringen foregår inne i en låst og videoovervåket lagercontainer på vårt anlegg innen utgangen av påfølgende arbeidsdag.

Gjenvinning

Makulert papir leveres som råstoff til ny papirproduksjon. Makulerte lagringsmedier (disketter, CD-er, DVD-er, etc.) leveres til energigjenvinning.

Behandling

Det som skal makuleres blir krysskuttet i en makuleringsmaskin som tilfredsstiller sikkerhetsnivå P-3 i DIN 66 399 for sensitive og konfidensielle dokumenter og lagringsmedier.

Eksempler:

  • Papir
  • Lagringsmedier (disketter, CD- og DVD-er)

Skal ikke inneholde:

  • Trykksaker (aviser og blader)
  • Papp og kartong
  • Annet avfall