Sikkerhetsmakulering

Sikkerhetsmakulering

Makulering av sensitive og konfidensielle dokumenter, disketter, CD, DVD og lignende.

sikkerhetsmakulering-3-1060x350

Innsamling

Det benyttes spesielle beholdere merket med "sikkerhetsmakulering" som er utstyrt med innkastslisse og låst med nummererte sikkerhetsplomber. Vi benytter kun klarert personale, og makuleringen foregår inne i en låst og videoovervåket lagercontainer på vårt anlegg innen utgangen av påfølgende arbeidsdag.

Gjenvinning

Makulert papir leveres som råstoff til ny papirproduksjon. Makulerte lagringsmedier (disketter, CD-er, DVD-er, etc.) leveres til energigjenvinning.

Behandling

Det som skal makuleres blir krysskuttet i en makuleringsmaskin som tilfredsstiller sikkerhetsnivå P-3 i DIN 66 399 for sensitive og konfidensielle dokumenter og lagringsmedier.

Eksempler:
  • Papir
  • Lagringsmedier (disketter, CD- og DVD-er)
Skal ikke inneholde:
  • Trykksaker (aviser og blader)
  • Papp og kartong
  • Annet avfall