Digital_sikkerhetsmakulering Sikkerhetsmakulering

Makulering av sensitive og konfidensielle dokumenter, disketter, CD, DVD og lignende.

Kan inneholde:
Papir
Lagringsmedier (disketter, CD- og DVDer)
Skal ikke inneholde:
Trykksaker (aviser og magasiner)
Papp og kartong
Annet avfall

Innsamling

Det benyttes spesielle beholdere merket med "sikkerhetsmakulering", som er utstyrt med innkastslisse og låst med nummererte sikkerhetsplomber. Vi benytter kun klarert personale, og makuleringen foregår inne i en låst og videoovervåket lagercontainer på vårt anlegg, innen utgangen av påfølgende arbeidsdag.

Gjenvinning

Makulert papir leveres som råstoff til ny papirproduksjon. Makulerte lagringsmedier (disketter, CD-er, DVD-er, etc.) leveres til energigjenvinning.

Behandling

Det som skal makuleres blir krysskuttet i en makuleringsmaskin som tilfredsstiller sikkerhetsnivå P-3 i DIN 66 399 for sensitive og konfidensielle dokumenter og lagringsmedier.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide