Trevirke Rent Trevirke

Rent, ubehandlet treverk. Spiker, beslag, o.l. kan følge med treverket.

Kan inneholde:
Paller
Plank
Byggematerialer
Fruktkasser og annen treemballasje
Skal ikke inneholde:
Impregnert treverl (CCA, Cu eller kreosot)
Overflatebehandlet treverk
Limtre
Spon- eller huntonittplater
MDF-plater
Greiner, kvister, trestammer
Papp og papir
Tapet
Plast
Siporex
Asfalterte plater
Gjenstander av metall, stein og lignende som kan ødelegge utstyr
Annet avfall

Innsamling

Krok- eller liftcontainere, avfallssekk, kranbil.

Gjenvinning

Kvernet treverk benyttes til biobrensel (energigjenvinning). Ren flis kan også brukes til jorddekking, og som tilslag i kompostering.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes videre i prosessen, enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen. Treverket kvernes til flis. Spiker, beslag, o.l. sorteres ut med magneter.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide