Porselen Porselen og keramikk

Produkter fremstilt fra uorganisk materiale (leire og knust stein), ikke metalliske materialer. 

Kan inneholde:
Alle materialer laget av porselen og keramikk
Toalettskåler
Servanter
Kopper og tallerkner
Blomsterpotter
Vaser, boller og fat
Skal ikke inneholde:
Metaller
Plast
Annet avfall

Innsamling

Oppsamling i beholdere eller containere. Transporteres med skapbil, lift- eller krokbil.

Gjenvinning

Materialgjenvinning og deponering.

Behandling

På anlegget blir avfallet kvalitetskontrollert før det blir levert til materialgjenvinning, eventuelt noe til deponi.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide