Rundballeplast

Sekker, PP

Storsekker ("big-bags") av polypropylene (PP) fra landbruk, industri og fiskeri. Inner- og yttersekk kan leveres sammen.

719Franzefoss_Haraldrud-Ill-1060x350

Innsamling

Storsekker ("big-bags") av polypropylene (PP) leveres via container eller flatvogn.

Gjenvinning

PP-sekker gjenvinnes til ny PP-plast, batterikasser, m.m.

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og eventuell utsortering før avfallet presses og leveres til gjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
  • Fôrsekker
  • Gjødselsekker
  • Andre tomme storsekker av Polypropylene (PP)
Skal ikke inneholde:
  • Produktrester
  • Presenninger, hardplast eller andre plasttyper
  • Annet avfall