Myk-plastemballasje Plastfolie, emballasje

Plastfolie (PE-LD) er myk plast benyttet til blant annet plastposer, bobleplast, krympeplast og strekkfolie. Ulike folier anbefales å sorteres hver for seg.

Kan inneholde:
Plastfolie
Transportfolie
Strekkfilm
Bobleplast
Krympeplast
Plastposer
Skal ikke inneholde:
Hardplast
Stroppebånd
EPS, isopor
PP-folie (uelastisk folieplast)
Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater
Barrierefilm
Produktrester og annet avfall

Innsamling

Sekker eller komprimatorer.

Gjenvinning

Plastfolie gjenvinnes til nye plastprodukter som bæreposer og søppelsekker.

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og eventuell utsortering før plasten presses i baller og leveres til gjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide