Plastfolie

Plastfolie, annen

Presenninger og annen farget plastfolie som ikke er emballasjefolie.

Innsamling

Sekker eller komprimatorer.

Gjenvinning

Plasten kvernes, vaskes og smeltes om til granulat for å muliggjøre materialgjenvinning. Ca 50% av all plast blir gjenvunnet til nye plastprodukter som bæreposer, leketøy, beholdere, m.m.

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og eventuell utsortering før plasten presses i baller og leveres til gjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:
  • Presenninger
  • Farget plastfolie
Skal ikke inneholde:
  • Hardplast
  • Stroppebånd
  • EPS/isopor
  • Barrierefilm
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater
  • Produktrester og annet avfall