Plastemballasje Hardplast emballasje

Hardplast er svært anvendelig og brukes ofte til emballasje, for eksempel stroppebånd. Hardplast er som regel laget av fire typer plast: HDPE, PP, PS eller PET.

Kan inneholde:
Flasker og kanner (PE og PP)
Kasser og brett (PE og PP)
Stroppebånd
Hagemøbler
Plastbeger og potter
Spann, brett og hylster
Flytekraver oppdrett
Støtfangere (PP)
Skal ikke inneholde:
Folieplast
EPS og XPS, isopor
Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater
Kompositter
Speil
Oljekanner

Innsamling

For sortering av hardplast er de praktisk med sekkestativ uten strupe-ring. Hentes i containere for krok- eller liftbil, på pall eller komprimator.

Gjenvinning

Hardplast gjenvinnes til nye plastprodukter.

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og eventuell utsortering før plasten komprimeres og leveres til gjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide