Hageavfall Park- og hageavfall

Organisk materiale som løv, kvist, røtter, trestammer, gress, planter etc

Kan inneholde:
Greiner og kvister
Trestammer under 15 cm i diameter
Løv og gress
Planter
Nedfallsfrukt
Skal ikke inneholde:
Jord, stein, grus eller betong
Trestammer over 15 cm i diameter
Treverk
Hagemøbler
Gjenstander av metall, stein og lignende som kan ødelegge utstyr
Annet avfall

Innsamling

Krok- eller liftcontainer, avfallssekk.

Gjenvinning

Det meste av hageavfallet blir kompostert og omdannet til ny jord. Noe blir utnyttet i produksjon av miljøvennlig drivstoff eller biobrensel.

Behandling

På mottaket foretas visuell mottakskontroll og eventuelt manuell utsortering før hageavfallet kvernes, komposteres eller benyttes til biobrensel. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide