Betong Betong uten armeringsjern

Betong uten armeringsjern som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

Kan inneholde:
Betong uten armering
Skal ikke inneholde:
Stein
Grus
Jord
Forurenset betong
Annet avfall
Organisk materiale
Betong med armering

Innsamling

Samles inn i 5 m³ liftcontainer. Avfallsbesitter skal dokumentere at det ikke er farlig avfall i betongen. Eldre betong, murpuss og maling kan inneholde farlig avfall som PCB (før 1980) og tungmetaller (før 1970). Er den produsert på 1970- og 80-tallet kan den inneholde klorparafiner.

Gjenvinning

Knust betong blir enten gjenbrukt som fyllmasse eller deponert, avhengig av renhet.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes videre i prosessen, enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen hvor betongen knuses til fyllmasse. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide