Papir Papir (kontorpapir)

Det meste av papir kan gjenvinnes. Ved store mengder av en spesiell type papir kan det være hensiktsmessig med en egen sortering av denne typen papir.

Kan inneholde:
Brevpapir
Konvolutter
Kopipapir
Datalister
Makulert papir
Skal ikke inneholde:
Bøker
Laminater og produkter som inneholder plast
Sølete og/eller fettet papir
Papir sammensatt med for eksempel plastrygg, metallrygg eller omslag
Annet avfall

Innsamling

Hentes i komprimatorer, bur, beholdere og containere.

Gjenvinning

Papir gjenvinnes til nytt papir.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide