Jern_og_metaller Jern og metaller

Alle typer metall, både magnetisk og umagnetisk.

Kan inneholde:
Aluminium
Stål
Jern
Kobber
Bly
Sink
Messing
Tomme og tørre malingsbokser
Stålbånd
Rustfrie og syrefaste materialer
Barnevogner
Skal ikke inneholde:
EE-avfall
Keramikk
Porselen
Ildfaste former og glass
Speil
Produktrester og annet avfall

Innsamling

Krok- eller liftcontainer.

Gjenvinning

Metall og gjenvinnbare metalldeler smeltes om og videreforedles på smelteverk i Norge og i utlandet. Gjenvunnede metaller blir til viktige råvarer i industrien, og brukes i produksjonen av nye metallprodukter.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Metallet sorteres etter type (aluminium, kobber osv.), og leveres til materialgjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide