EPS EPS isopor

Kun emballasje. EPS isopor som benyttes i isolasjon skal ikke sorteres her.

Kan inneholde:
Kun EPS isopor som benyttes som emballasje
Skal ikke inneholde:
EPS som har andre bruksområder enn emballasje
Farlig avfall (eksempelvis XPS)
Plast som inneholder brommerte flammehemmere eller ftalater
Annet avfall

Innsamling

Ved store mengder anbefales det å komprimere EPS isopor på stedet før henting. Har du mindre mengder kan dette hives i container, eventuelt samles og leveres i gjennomsiktige søppelsekker eller big bags.

Gjenvinning

EPS isopor egner seg til materialgjenvinning. Blir til ny EPS eller plastprodukter.

Behandling

På anlegget blir avfallet kontrollert før det blir levert til materialgjenvinning.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide