Isolasjon Isolasjon

Steinull, mineralull og glava er eksempler på isolasjon.

Kan inneholde:
Steinull (Rockwool)
Mineralull
Glassvatt (Glava)
Glassrull (Paroc)
Følgende fraksjoner levert med tjærepapp er tillatt
Skal ikke inneholde:
Isopor (EPS)
Restavfall
Isolasjon som inneholder farlig avfall

Innsamling

Krok- eller liftcontainer, samt avfallssekk.

Behandling

Isolasjon sjekkes for forurensning og sendes til deponi for endelig avsetning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for mottaksdeponi.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide