vindu_rgb grønt_2019 Vindusglass, ikke laminert

Vindusglass fra hus og bygninger, med karm. NB! Isolerglassruter med PCB skal håndteres som farlig avfall og leveres separat.

 

Kan inneholde:
Vindusglass, ikke laminert
Skal ikke inneholde:
Isolerglassruter med PCB eller klorparafin
Blyglass
Krystall
Ildfaste former og glass
Speil
Annet avfall

Innsamling

Vindusglass plasseres i spesiallagde paller/stativ som hentes med container.

Gjenvinning

Vindusglass gjenvinnes til nytt glass. Metalldeler gjenvinnes til nytt metall. Treverk gjenvinnes til produksjon av sponplater eller benyttes til biobrensel.

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og utsortering før avfallet leveres til sanering eller gjenvinning. Komponenter som kan være farlige eller inneholde miljøgifter blir sendt til sanering, mens komponenter som kan gjenvinnes leveres til materialgjenvinning eller energigjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide