Glass- og metallemballasje

Klart eller farget flaskeglass eller annen glass- og metallemballasje.

Her finner du informasjon om avfallstypen glass- og metallemballasje. 

Sett deg godt inn i hvordan du sorterer avfallet. Da går mest mulig til gjenvinning, og du unngår gebyr for feilsortering.

 

Last ned og skriv ut: 

Plakat glass- og metallemballasje

 

 

Kan inneholde

Glassflasker
Syltetøyglass
Hermetikkbokser
Annen glass- og metallemballasje

 

Skal ikke inneholde

Poser, sekker, papp og/eller annen emballasje
Porselen/keramikk
Ildfaste former og glass
Speil 
Glass-/metallemballasje som inneholder, eller har inneholdt helse og/eller miljøskadelige stoffer
Maling- og lakkemballasje
Lysstoffrør og lyspærer
Glass/metall som inneholder, eller har inneholdt legemidler eller  produkter fra farmasi/laboratorier
Produktrester og annet avfall

Innsamling

Glassbeholdere, krok- og liftcontainere.

Gjenvinning

Glass kan gjenvinnes uendelig antall ganger. Resirkulert glass brukes som råstoff til glassopor og til å lage nye glassprodukter. Gjenvunnet knust glass benyttes også til blant annet refleks i trafikkskilt.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt før det sendes til sortering, og deretter videre til materialgjenvinning.

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

Last ned komplett sorteringsguide

Vi har tilpassede sorteringsguider for bygg og anlegg, lager og handel og eiendom.

Last ned her Next
image 3452