Glassemballasje Blandet glass- og metallemballasje

Blandet glass- og metallemballasje.

Kan inneholde:
Glassflasker
Syltetøyglass
Annen glass- og metallemballasje
Skal ikke inneholde:
Keramikk
Porselen
Ildfaste former og glass
Speil
Glass/metallemballasje som inneholder, eller har inneholdt helse og/eller miljøfarlige stoffer
Maling- og lakkemballasje
Lysstoffrør og lyspærer
Glass/metall som inneholder, eller har inneholdt legemiddel, farmasi, laboratorier
Produktrester og annet avfall

Innsamling

Glassbeholdere, krok- og liftcontainere.

Gjenvinning

Glass kan gjenvinnes uendelig antall ganger. Resirkulert glass brukes som råstoff til både isolasjon og til å lage nye glassprodukter. Gjenvunnet knust glass benyttes også til blant annet refleks i trafikkskilt.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt før det sendes til sortering, og deretter videre til materialgjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg. 

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide