Bilglass Bilglass

Gjenvinning av bilglass; front-, bak- eller sideruter

Kan inneholde:
Front-, bak- eller sideruter
Skal ikke inneholde:
Annet glass
Lykter
Metall
Gummi
Plast
Annet avfall

Innsamling

Samles inn i container eller bur og hentes med skap- eller liftbil.

Gjenvinning

Materialgjenvinnes til nytt glass eller brukes som råstoff til isolasjon og glassbetong.

Behandling

På mottaket foretas visuell kontroll og eventuelt sortering før glasset sendes til gjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide