Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Gips

Gips

Gipsplater med eller uten overflatematerialer, hovedsakelig fra bygg og anlegg. Kroker, skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen.

Innsamling

Krok-, liftcontainer eller avfallssekk. Gips skal ikke blandes med andre bygningsmaterialer.

Gjenvinning

Materialgjenvinning, produksjon av nye gipsplater.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes videre i prosessen, enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen hvor gipsen skilles fra kartong og overflatematerialer. Den rene gipsen kvernes. Kroker, skruer, spiker, o.l. skilles ut og materialgjenvinnes til nytt metall. Overflatematerialene (papp, strie, tapet, o.l.) sendes til energigjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

Eksempler:

  • Ren gips
  • Gips belagt med strie, tapet og maling

Skal ikke inneholde:

  • Gips belagt med fliser
  • Vått gipsavfall
  • Andre bygningsmaterialer
  • Annet avfall