Gips Gips

Gipsplater med eller uten overflatematerialer, hovedsakelig fra bygg og anlegg. Kroker, skruer, spiker o.l. kan sitte på gipsen.

Kan inneholde:
Ren gips
Gips belagt med strie, tapet og maling
Skal ikke inneholde:
Gips belagt med fliser
Vått gispavfall
Annet avfall

Innsamling

Krok-, liftcontainer eller avfallssekk. Gips skal ikke blandes med andre bygningsmaterialer.

Gjenvinning

Materialgjenvinning, produksjon av nye gipsplater.

Behandling

På mottaket foretas en mottakskontroll hvor avfallet blir klassifisert visuelt. Avfallet sendes videre i prosessen, enten til manuell sortering eller direkte inn i produksjonslinjen hvor gipsen skilles fra kartong og overflatematerialer. Den rene gipsen kvernes. Kroker, skruer, spiker, o.l. skilles ut og materialgjenvinnes til nytt metall. Overflatematerialene (papp, strie, tapet, o.l.) sendes til energigjenvinning. Det ilegges gebyr for feilsortering eller andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide