Store-fritidsbåter Båtvrak

Båtskrog og annet avfall fra båter kan inneholde farlige stoffer og deler som kan skade miljøet. Hos Franzefoss blir kasserte fritidsbåter sanert på en forsvarlig måte slik at mest mulig materialgjenvinnes, og farlige stoffer tas ut av kretsløpet. 

Kan inneholde:
Aluminiumsbåter
Plastbåter
Kajakker
Kanoer
Gummibåter med kjøl
Skal ikke inneholde:
Båter over 15 meter (49 fot)
Båter brukt i næringsvirksomhet
Gummibåter uten kjøl

Det er gratis å levere små fritidsbåter til gjenvinning, men du må dekke transportkostnadene selv.  Les mer om miljøsanering av fritidsbåter.

 

I Franzefoss er vi opptatt av å finne den mest miljøvennlige behandlingen av avfallet, og samtidig holde det totale klimaavtrykket nede. Transportavstand mellom gjenvinningsanlegg og behandlingsanlegg, type avfall og ikke minst mengde, er derfor faktorer som kan påvirke hvordan ditt lokale Franzefoss gjenvinningsanlegg behandler avfallet.

Det mener vi er med å gjøre oss til samfunnets beste valg.

 

Last ned sorteringsguide